FUNCIÓN INAUGURAL
SECCIÓN OFICIAL MEMORIA (SO M)
SECCIÓN OFICIAL DOCUMENTAL MEXICANO (SO DM)
SECCIÓN OFICIAL ARTE (SO A)
PRESENTACIÓN DE LIBROS

SECCIÓN OFICIAL MEMORIA (SO M)

SECCIÓN OFICIAL DOCUMENTAL MEXICANO (SO DM)

SECCIÓN OFICIAL ARTE (SO A)